Design: Thai Gottsmann The Dung in Würzburg: “Die Fragen in Würzburg” Tại sao tôi muốn tới  Würzburg ? Hè  năm ngoái,  khi đang loay hoay với Lục Bát Lên Đồng ở Hà Nội, tôi đã nhận được E Mail của Horlemann Verlag đề nghị tôi trao đổi  trực tiếp với chị Ulrike Mann về việc tổ chức  buổi giới thiệu tiểu thuyết của tôi  tại thành phố Würzburg ... Vergrösserung: Klicken Sie auf jeweiliges Foto Zurück Weiter Nicht ohne gemeinsam die Ängste zu überwinden Sao không thấy nói gì về sự sợ hãi? Đọc xong bài viết „Về sự ngộ nhận của Giáo sư Ngô Bảo Châu“ tôi vô cùng ngạc nhiên. Sao không thấy tác giả nói gì về sự sợ hãi?... TỪNG ĐÊM NHỚ MẶT TỪNG NGƯỜi Budapest mấy tuần Trăng? Mười hai năm trước ta hằng mong em? Hoàng cung sừng sững non tiên Linh thần tao ngộ mấy miền chông chênh ... The Dung schreibt zahlreiche  Reportagen
Es gab eine Zeit, da das Unvorstellbare vorstellbar wurde Und das Unmögliche tatsächlich geschah "...Ấy là thời gian mà những điều không thể hình dung đã thành có thể Và những điều không được xảy ra đã xẩy ra rồi..." Thế Dũng