Design: Thai Gottsmann The Dungs Neuerscheinungen (Essay und Reportagen) folgend Ai có  thể sống vì một tác phẩm trong Tự do ? Ngày 05 tháng 05 năm 2011, tôi lên toa số 22 tầu  cao tốc ICE 1207, khởi hành từ Berlin Hauptbahnhof  lúc 8 giờ 39 phút đến Ingolstadt Hauptbahnhof  lúc 14 giờ 02 phút. Hóa ra có  đến bốn năm nhà văn Đức sống ở Berlin và cây bút nữ Thổ nhĩ kỳ Pinar Selek cùng với Elif Camyar phiên dịch của cô cũng cùng ngồi toa số 22. Nhưng chỉ có ba chúng tôi cùng tới Altstadthotel ở Gymnasium.Str. 9 Vergrösserung: Klicken Sie auf jeweiliges Foto Weiter Weiter Mẹ Việt Nam - Không chỉ nhìn ra biển Thân yêu tăng đồng bào Việt Nam tham gia biểu tình ngày 09.07.2011 tại Thủ dô Berlin Zurück
Es gab eine Zeit, da das Unvorstellbare vorstellbar wurde Und das Unmögliche tatsächlich geschah "...Ấy là thời gian mà những điều không thể hình dung đã thành có thể Và những điều không được xảy ra đã xẩy ra rồi..." Thế Dũng